Muayene, Diş Ve Çene Radyolojisi

Kliniğimize ilk başvurduğunuzda varsa şikayetiniz, tıbbi ve dental hikayeniz doğrultusunda ağız, çene-yüz bölgenizde görülen her türlü hastalık için detaylı muayeneniz yapılır, gerekiyorsa radyolojik tetkikler yapılır veya istenir. Klinik ve radyolojik bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda kesin tanınız konularak tedavi planlamanız dosyanıza kaydedilir ve randevularınız
verilir.

Kliniğimizde muayeneniz sadece şikâyetinize yönelik olarak değil gerekli olduğunda genel muayene prosedürü içerisinde tansiyon, solunum, nabız ölçümleriniz, diş canlılık testleri, deri, saçlı deri, el, tırnak, lenf bezleri, boyun, tükürük bezleri, ağız tabanı, damak, diş, yanak, çene eklemi, sinüs muayenesi kapsamında yüz, ağız, diş muayenenizde detaylı olarak yapılır. Ağız, çene, yüz bölgesi komplike bir yapıdır. Siz kliniğimize farklı bir şikâyetle müracaat etmiş olabilirsiniz. Hekiminiz daha öncelikli gördüğü fakat sizin henüz fark etmediğiniz bir problemi, patolojiyi saptayabilir ve bu durum ile ilgili detaylı tetkik (kan tetkikleri, smear değerlendirmesi, biyopsi, ileri radyolojik görüntüleme teknikleri; Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrason gibi) ve konsültasyon (başka branşta bir hekimin görüşlerini) isteyebilir. Bu durum sizin başvuru sebebinizin çözümünde gecikmeye sebep olabilir. İstenilen ileri tetkiklere devam etmek sizin kararınız ve sorumluluğunuzdadır.

Kliniğimize ağrı şikâyeti ile müracaat ettiğinizde bazı anatomik sebepler, yansıyan ağrılar veya ruhsal durumunuzdan dolayı tanınızda gecikme olabilir. Böyle durumlarda olası diş kökenli sebepler  ekiminiz tarafından saptanır ve öncelik sırasına göre tedavisi istenir. Gerekiyorsa farklı branşlardaki hekimlerden görüş alınır. Sizin şikâyetiniz olsun veya olmasın hekiminiz ağız içi mukozanızda ve/veya yüz bölgenizde renk değişikliği, doku bütünlüğünde bozulma, şikâyet sebebi olan/olmayan ülsere lezyon/yara, şişlik saptayabilir. Bu durumda smear, biyopsi gibi tetkikler için yönlendirilebilirsiniz.

Çene, yüz bölgenizde kalıtsal veya edinilmiş doku, organ, diş kaybınız, eksikliğiniz olabilir. Bu durumda hekiminiz aile, akraba sorgulaması yapabilir, genetik araştırma isteyebilir. Travma, kaza, darp bulgularınız varsa, adli vaka iseniz tutanak tutmak kanunen gereklidir.

Yandaki formdan randevunuzu hızlıca oluşturabilirsiniz

Adres

İşçi Blokları Mahallesi 1524. Sokak No:3/41 - Çankaya / Ankara

Telefon

0850 885 0 312

E-posta

info@netnet.com.tr